23.03.2006
Trvanie do: 24.03.2006
Mestská športová hala Trnava
Podujatie

LIBRIÁDA - Knižný salón TRNAVA

LIBRIÁDA – Knižný salón TRNAVA

23. a 24. marca 2006

Mestská športová hala Trnava

Usporiadatelia:             

Mesto Trnava           

Trnavský samosprávny kraj - Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Podujatie podporili:

Reštaurácia RELAX

Mediálni partneri:

Mestská televízia Trnava, MY-Trnavské noviny, Trnava dnes, Trnavsko, DAJAMA – Krásy Slovenska

 

Záštitu nad podujatím prevzala Silviu Gašparovičovú, ktorá je prezidentkou Slovenskej nadácie Vzdelanie a zdravie pre všetkých.

Hlavným cieľom celého podujatia je pripomenúť širokej verejnosti význam knihy v živote spoločnosti, že kniha má i dnes výsadné postavenie v profesionálnom i osobnom živote každého človeka. Zároveň je našou snahou ukázať, že knižnica už dávno nie je tiché, málo navštevované miesto, knihovník už dávno nie je ten, ktorý len pečiatkuje knihy  a vypisuje lístky. Knižnica je zo strany verejnosti vnímaná ako zdroj vedomostí, znalostí, informácií, miesto, kde sa dá študovať, zvyšovať si vzdelanie, kde je možné udržiavať si duševnú kondíciu. Knižnica je zároveň bezpečné príjemné miesto, kde sa ľudia radi stretávajú.

A takúto atmosféru chcú organizátori vytvoriť aj v mestskej športovej hale. Výstavisko sa premení na salón, v ktorom  hostitelia uvedú návštevníkov do dobrej spoločnosti kníh, ich autorov, sprostredkovateľov i samotných čitateľov.

Pozvanie na stretnutie priateľov kníh platí pre všetkých obyvateľov mesta i blízkeho okolia, pre deti, mládež i dospelých. Návštevníci si budú môcť vybrať  z knižnej produkcie slovenských vydavateľstiev v 25 predajných stánkoch. Vystavovatelia budú predávať knihy s výraznými zľavami (10-50 %). Veríme, že na výstavisku si každý návštevník, malý či veľký, nájde literatúru pre svoje vzdelávanie, prácu, svojho koníčka, i krásnu literatúru pre potechu duše.

Svoj stánok tu budú mať i Klub filatelistov  TIRNAVIA, či Trnavský literárny klub. V samostatnom stánku bude svoju publikačnú a propagačnú činnosť prezentovať Mesto Trnava a Klub priateľov Trnavy. V stánku Knižnice Juraja Fándlyho budú môcť návštevníci stretnúť známych spisovateľov, ilustrátorov, ale i literárne nadaných Trnavčanov, ktorí sa už  môžu pochváliť knižným vydaním svojej     tvorby. Počas obidvoch dní tu budú autogramiády.

             

Každú celú hodinu na hlavnom pódiu, vytvorenom v priestoroch haly, bude program, v ktorom sa predstavia vydavateľstvá a kultúrne organizácie: Literárne informačné centrum s umeleckým pásmom k Roku Ľ. Štúra, vydavateľstvo Dajama s besedou s Františkom Kelem, vydavateľstvo TIRNA  s prezentáciou najnovšej knihy Trnavčana Hadriána Radványiho, Trnavský literárny klub so svojím časopisom LITER. Zaujímavé bude i scénické čítanie umeleckej skupiny LiStOVání, tešiť sa môžu návštevníci aj na program  Kolomana Kertésza Bagalu Živý dôkaz – Total brutal live alebo program Edity Sipeky. V závere Libriády sa literárne i hudobne predstaví rodina Feldekovcov. Privítame aj zahraničných hostí: zo svojej tvorby budú čítať české spisovateľky Lenka Procházková a Eda Kriseová.

Vo štvrtok, 23. marca 2006, v podvečer vystúpi hudobná skupina POLEMIC.

Pre deti sú pripravené tvorivé dielne, ktoré budú počas obidvoch dní v stánku Kalokagatie – CVČ a na hlavnom pódiu ich zabavia Divadlo PIKI, Detské kočovné divadlo DRAK, Patrícia Garajová (Jariabková), GOMBIVLÁČIK s Mišom  a Luciou.    

Ak sa návštevníci Libriády zapoja do ankety o čítaní, ktorá bude trvať počas celého podujatia, môžu vyhrať zaujímavé knižné tituly, o ktoré sa bude žrebovať v závere každého dňa. Ceny venovali usporiadatelia.

Slávnostné otvorenie Libriády – Knižného salónu Trnava sa uskutoční vo štvrtok 23. marca 2006 o 9:30 hod. Očakáva sa účasť Silvie Gašparovičovej, prezidentky Slovenskej nadácie Vzdelanie a zdravie pre všetkých, predstaviteľov Trnavského samosprávneho kraja, Mesta Trnava a ďalších významných hostí.

Libriáda – Knižný salón Trnava bude otvorený:

23. marca 2006 od 9.30 do 18.00

24. marca 2006 do 9.00 do 18.00

Vstup voľný.

P R O G R A M

 

štvrtok    23. marca 2006 

                                                              

09:30       Slávnostné otvorenie                                                                                        Hlavné pódium

za účasti

Silvia Gašparovičová, prezidentka

Slovenskej nadácie Vzdelanie a zdravie pre všetkých

Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja

Štefan Bošnák, primátor mesta Trnava                                                                         

              Účinkujú:

                Alžbeta Ševečková a Štefan Slezák – hudba

              Deti zo Špeciálnej základnej školy na Čajkovského ul. v Trnave

10:45       Anton Baláž – autogramiáda                                                                           Stánok Knižnice J. Fándlyho

11:00       Rok Ľudovíta Štúra. Umelecké pásmo.

Účinkujú: Jozef Šimonovič, Vanda Tureková, Gregor Hološka

Uvádza: Alexander Halvoník,

riaditeľ Literárneho informačného centra                                                      Hlavné pódium

11:45       Marie Korandová, Ján Navrátil – autogramiáda                                          Stánok Knižnice J. Fándlyho

12:00       Po starej Bratislave

Patrícia Garajová deťom                                                                                   Hlavné pódium

12:45       Patrícia Garajová – autogramiáda                                                                  Stánok Knižnice J. Fándlyho

13:00       Samko Tále smrdí stále

Scénické čítanie umeleckej skupiny LiStOVání                                            Hlavné pódium                    

13:45       Marián Urban Mikláš – autogramiáda                                                          Stánok Knižnice J. Fándlyho

14:00       Živý dôkaz. Total brutal live.                                                                         Hlavné pódium

                Akustické cvičenia, kolektívne rytmické radovánky, nenapodobiteľné pohybové aktivity

a bezprostredná prezentácia krátkych literárnych útvarov samotnými autormi.

Účinkujú: Silvester Lavrík, Vlado Janček, Laco Kerata, Karol D. Horváth, Koloman Kertész

Bagala                   L.C.A. Literárna a kultúrna agentúra                                                                             

14:45       Mária Kutáková-Opatovská, Oksana Lukomska – autogramiáda           Stánok Knižnice J. Fándlyho

15:00       Krásy Slovenska – Krásy sveta                                                                      Hlavné pódium

                Účinkujú: František Kele a Daniel Kollár

              Prezentácia vydavateľstva DAJAMA                                            

15:45       Adriena Horváthová, Peter Horváth – autogramiáda                   Stánok Knižnice J. Fándlyho

16:00       Hudobná skupina Polemic                                                                              Hlavné pódium

16:30       Žrebovanie o ceny z účastníkov ankety o čítaní                                           Hlavné pódium    

16:45       Zlata Matláková – autogramiáda                                                                    Stánok Knižnice J. Fándlyho

17:00       Hudobná skupina Polemic                                                                              Hlavné pódium

 

 

 

 

piatok   24. marca 2006      

10:00       Ľudmila Podjavorinská: ČIN – ČIN                                                                Hlavné pódium

                Účinkuje Divadlo PIKI Pezinok

10:45       Eva Kopúnková - autogramiáda                                                                          Stánok Knižnice J. Fándlyho

11:00       GOMBIVLÁČIK                                                                                                Hlavné pódium

                Veselé putovanie s Mišom a Luciou                                    

11:45       Danuša Dragulová-Faktorová – autogramiáda                                                 Stánok Knižnice J. Fándlyho

12:00       DRAK – detské kočovné divadlo                                                                      Hlavné pódium

12:45       Jozef Herz - autogramiáda                                                                                  Stánok Knižnice J. Fándlyho

13:00       Česká samizdatová tvorba                                                                                Hlavné pódium

                Spisovateľky Lenka Procházková a Eda Kriseová              

13:45       Ladislav Šmidák - autogramiáda                                                                        Stánok Knižnice J. Fándlyho

14:00       Predstavujeme časopis LITER                                                                          Hlavné pódium

                Členovia Trnavského literárneho klubu

čítajú ukážky z vlastnej tvorby

14:45       Bohumil Chmelík – autogramiáda                                                                    Stánok Knižnice J. Fándlyho

15:00       Vysoká škola chudnutia                                                                                    Hlavné pódium

                Edita Sipeky

15:45       Edita Sipeky – autogramiáda                                                                              Stánok Knižnice J. Fándlyho

16:00       Trnava v sieti poštových spojov                                                                        Hlavné pódium

                Prezentácia knižnej novinky z vydavateľstva TIRNA

                Hostia: Hadrián Radványi – autor,

                Helena Poláková – riaditeľka Slovenskej pošty, regionálneho centra v Trnave

                Peter Bonzo Radványi

16:30       Žrebovanie o ceny  z účastníkov ankety o čítaní                                               Hlavné pódium

 

16:45       Pavel Dvořák – autogramiáda                                                                             Stánok Knižnice J. Fándlyho

 

17:00       Stretnutie s Feldekovcami                                                                                Hlavné pódium

            Oľga Feldeková, Ľubomír Feldek, Katarína Feldeková