17.02.2023 19:00
Podujatie
Art Cafe Banská Štiavnica

Literárna diskusia / Peter Karvaš: V hniezde

Vo vydavateľstve Literárna bašta aktuálne vyšlo nové vydanie spomienkovej knihy spisovateľa a dramatika Petra Karvaša.
O memoároch banskobystrického rodáka, o rôznych cestách a cestičkách a ich spoločných prienikoch sa s nami prídu porozprávať vydavateľ Slavomír Sochor a Milan Zvada, dramaturg BanskoBystrickej Záhrady, prekladateľ, učiteľ, ktorého rôzne karvašovské aktivity od jeho študentských čias až po dnešok napomohli k novému vydaniu Karvašovej knihy V hniezde.
 
S hosťami sa pozhovára Verona Hajdučíková.
 
Peter Karvaš pátra v hlbinách vlastnej pamäti, z ktorej sa vynárajú spomienky na rodičov, najmä na milovanú mamu, starú mamu, spolužiakov a učiteľov, na život v Banskej Bystrici. Farbisto opisuje ulice a zákutia mesta v 20. a 30. rokoch: novorenesančnú vilu na Hornej ulici s ateliérom starého otca Dominika Skuteckého, námestie (vtedy ešte Masarykovo) s lákavými obchodíkmi, Benického a Ebnerov dom, Dolnú ulicu či proletársky Hušták a tiež živú tetu Vansovú v dome pri Bystričke. Mesto v spomienkach vytvára citové a sociálne zázemie pre generáciu, ktorá napokon dospela v Slovenskom národnom povstaní, a hoci Karvaš oživuje hlavne "svet včerajška", jeho krásy i tragédie, v rozprávaní môžeme rozoznať črty, ktoré nezostali iba minulým svedectvom.
 
Organizáciu tohto podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, v rámci celoročného programu "25 rokov Art Cafe".