28.02.2013
Podujatie

Literárna Ilava

Neanonymná celoslovenská literárna súťaž v tvorbe poézie a prózy. Súťaží sa v 4 vekových kategóriách.

Vyhlasovatelia: Mesto Ilava a Literárny klub pri Centre voľného času Ilava

Roku 2013 sa konal 17. ročník Literárnej Ilavy.

Termín uzávierky: 28. február 2013

Vyhlásenie výsledkov: marec 2013

Mesto Ilava a Literárny klub pri Centre voľného času Ilava

vyhlasujú

VII. ročník literárnej súťaže autorov

LITERÁRNA ILAVA 2013

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, študenti SŠ a dospelí zo Slovenska.

Súťažné žánre:

poézia – tematicky voľne

próza – tematicky voľne

Počet prihlásených prác:   

próza : maximálne 2 práce od jedného autora písané strojom /  počítačom na formáte A4 (max. 3 strany jedna práca)

poézia : maximálne 5 prác

Práce je potrebné poslať e - mailom: literarny.klub@centrum.sk

 alebo:

Literárny klub pri CVČ Ilava

Dáša Illyová

Farská 84/5

019 01 Ilava

Priebeh súťaže :

Súťaží sa v 4 vekových kategóriách :

I.                žiaci ZŠ 2. – 5. ročník

II.               žiaci ZŠ 6. – 9. ročník

III.              študenti SŠ

IV.              dospelí

Vyhodnotenie súťaže:

Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ súťaže.

Udelené budú tri ceny v každej kategórii a čestné uznania podľa rozhodnutia poroty.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 29. marca 2013 v DK Ilava. Účastníci, ktorí sa umiestnia, budú písomne pozvaní.

V sprievodnom liste autor uvedie:

Meno, priezvisko, dátum narodenia, domácu adresu aj s PSČ, telefón, e-mail, žiaci a študenti tiež ročník a adresu školy.

 Uzávierka súťaže je 28. februára 2013

V predchádzajúcich šiestich ročníkoch sme mali možnosť prečítať si  1.098 literárnych diel z celého Slovenska.  Najväčšie zastúpenie má vždy III.  a  IV. kategória. Úroveň súťažných prác je veľmi vysoká, v niektorých prípadoch by sa dala prirovnať k profesionálnym literárnym dielam. Priebežne prichádzajú práce z rôznych kútov republiky.  Tešíme sa na marcové stretnutie s tvorcami poézie či prózy v priestoroch Domu kultúry Ilava, kde slávnostne odovzdáme ceny víťazom.