30.03.2014
Podujatie

Literárna Ilava 2014

Literárna Ilava 2014
Celoslovenská neanonymná literárna súťaž pre žiakov, študentov a dospelých v tvorbe poézie a prózy s ľubovoľnou témou.
Vyhlasovatelia: Mesto Ilava a Literárny klub pri CVČ Ilava
Roku 2014 sa koná VIII. ročník Literárnej Ilavy
Súťažné práce, maximalne dve od každého autora, v rozsahu maximálne 3 normostrany písané na stroji alebo na počítači treba zaslať na e-mailom na: literarnyklub@centrum.sk
alebo na adresu:
Literárny klub pri CVČ Ilava
Mgr. Anna Bajzová
Farská 84/5
019 01 Ilava
Uzávierka súťaže: 30. marca 2014 
Vyhodnotenie súťaže: jún 2014