30.04.2021 23:45
Podujatie

Literárna jar Ondreja Čiliaka

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi vyhlasuje 18. ročník literárnej súťaže ,,Literárna jar Ondreja Čiliaka". Je určená všetkým vekovým kategóriám.

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi vyhlasuje 18. ročník literárnej ,,Literárna jar Ondreja Čiliaka", pri príležitosti pripomenutia si osobností slovenskej histórie : Božena Slančíková Timrava, Pavol Országh Hviezdoslav a Alexander Dubček.
Je určená všetkým vekovým kategóriám ( deti, mládež, dospelí - vrátane seniorov ). Každý účastník môže zaslať alebo osobne doručiť 3-5- vlastných básní alebo 1-3- prozaické útvary v rozsahu najviac 5 strán v dvoch exemplároch. Téma je ľubovoľná a žáner tiež.
Každý, kto ma záujem zapojiť sa, môže svoje príspevky priniesť - doručiť do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi na Záhradníckej ulici 21.
Uzávierka súťaže bude 30.4.2021.
Tešíme sa na všetkých účastníkov a ich práce!
Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční 12.5.2021.
http://www.hnkpd.sk/aktuality/literarna-jar-ondreja-ciliaka.html?page_id=7021