30.04.2022 23:00
Literárna súťaž

Literárna jar Ondreja Čiliaka 2022

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi vyhlasuje 19. ročník celoštátnej súťaže literárnej tvorby ,,Literárna jar Ondreja Čiliaka“.

Literárna súťaž je určená všetkým vekovým kategóriám (deti, mládež, dospelí - vrátane seniorov). Každý účastník môže zaslať maximálne 3 vlastné básne alebo 1 prozaický útvar v rozsahu 10 normostrán.

Diela do súťaže je možné prihlásiť elektronicky, zaslaním prác na e-mail: sutaz@hnkpd.sk.

Odborná porota určuje troch víťazov v každej z kategórií:

Žiaci do 15 rokov

  • Poézia

  • Próza

Študenti do 18 rokov

  • Poézia

  • Próza

Dospelí do 60 rokov

  • Poézia

  • Próza

Seniori nad 60 rokov

  • Poézia

  • Próza

Do súťaže sa môže prihlásiť autor od 6 rokov, ktorý sa venuje neprofesionálnej literárnej tvorbe v kategórii poézia a próza. Téma je voľná.

Diela bude hodnotiť porota v zložení členov SC PEN: Marta Hlušíková, Jozef Slovák, Marek Mittaš a predsedom poroty je Jozef Heriban.

Vyhlásenie súťaže: 1. marec 2022.

Uzávierka súťaže: 30. apríl 2022.

Vyhlásenie výsledkov a slávnostné vyhodnotenie: 17. jún 2022.

Víťazné práce z jednotlivých kategórií budú publikované v elektronickom zborníku Literárna jar Ondreja Čiliaka 2022.

Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Viac o súťaži sa dozviete na www.hnkpd.sk