08.06.2018 10:00
Nitra
Podujatie

Literárna Nitra

LITERÁRNA NITRA
Stretnutie so spisovateľmi
Podujatie na pešej zóne

PROGRAM 8. júna

od 10.00 do 12.00 h, pešia zóna
Beseda s detskými spisovateľkami Ruženou Smatanovou a Danušou Faktorovou

od 13.00 do 18.00 h, pešia zóna
Stretnutia a besedy regionálnych autorov moderované odborníkmi z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr UKF v Nitre:

od 13.00 do 14.00 h
Miroslav Eliáš, Oto Malý, Imrich Točka

od 14.00 do 15.00 h
Milan Hodál
Igor Hochel
Drahomíra Pechočiaková

od 15.30 do 16.30 h
Michaela Galambošová
Eva Hrašková
Noro Olvecký

od 16.30 do 17.30 h
Andrea Novosedlíková
Mark E. Pocha
Ružena Scherhauferová
Zuzana Šedá
Eva Ava Šranková
Jana Šulková


Hudobné skupiny
od 15.00 do 15.30 h
UKND

od 17.30 do 18.00 h
Velvet Views