30.09.2014
Senica
Podujatie

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2014

LITERÁRNA SENICA

Neanonymná celoslovenská literárna súťaž pre autorov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali. Súťaží sa v literárnych žánroch: poézia, próza, reportáž, cestopis, dramatický útvar apod. v troch vekových kategóriách: I. kategória: žiaci 5. - 9. roč. ZŠ a 8-ročných gymnázií, II. kategória: študenti stredných škôl a III. kategória: študenti vysokých škôl a ostatní dospelí.

Vyhlasovatelia:Trnavský samosprávny kraj, Mesto Senica, Záhorská knižnica Senica, Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava, Spolok slovenských spisovateľov Bratislava, Národné osvetové centrum Bratislava, Literárne informačné centrum Bratislava, Záhorské osvetové stredisko Senica
V roku 2014 sa koná XXVIII. ročník celoslovenskej autorskej súťaže.

Uzávierka súťaže: 30. septembra 2014

Vyhlásenie výsledkov: december 2014

Propozície

Trnavský samosprávny kraj
Mesto Senica
Záhorská knižnica Senica
Záhorské osvetové stredisko Senica
Národné osvetové centrum Bratislava
Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava
Spolok slovenských spisovateľov Bratislava
Literárne informačné centrum Bratislava

v y h l a s u j ú

XXVIII. ročník celoslovenskej autorskej súťaže

LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2014

1. Podmienky súťaže:

- súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované;
- súťaž je tematicky voľná a neanonymná;
- každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 poetických, resp. prozaických    
útvarov v rozsahu maximálne 20 strojom písaných strán formátu A4 v troch kópiách (resp. vo dvoch tlačených a jednej elektronickej kópii vo formáte .doc) a v slovenskom jazyku;
-  súťaží sa v literárnych žánroch: poézia, próza, reportáž, cestopis, dramatický útvar a pod.
-  súťažná práca musí obsahovať: meno, vek autora, bydlisko, u žiakov a študentov aj navštevovaná škola a ročník.

2. Priebeh súťaže:

Súťaží sa v troch vekových kategóriách:

I. kategória: žiaci 5.-9. roč. ZŠ a 8-ročných gymnázií
II. kategória: študenti stredných škôl
III. kategória: študenti vysokých škôl a ostatní dospelí

Uzávierka súťaže je 30. septembra 2014

Práce je potrebné zaslať poštou na adresu:
Záhorská knižnica
Vajanského 28
905 01  Senica

Kontakt pre poskytovanie informácií: Mgr. Júlia Kubíková, e-mail: metodika@zahorskakniznica.sk
tel. 034/ 654 3782, 651 2604

3. Vyhodnotenie súťaže

Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorá si vyhradzuje právo:

- pri nedodržaní podmienok práce do súťaže nezaradiť
- neudeliť niektorú z cien

Vyhodnotenie sa uskutoční v decembri 2014.

viac