15.09.2022 23:00
Záhorská knižnica v Senici
Podujatie

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2022 pokračuje už svojím XXXVI. ročníkom

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2022, celoslovenská súťaž v literárnej tvorbe, ponúka nádejným autorom príležitosť konfrontovať svoje literárne pokusy s názormi odbornej poroty. 
Cieľ práve vyhláseného XXXVI. ročníka sa nemení, nadväzuje na tie predchádzajúce. „Chceme, aby Literárna Senica Ladislava Novomeského v sebe spájala dlhoročnú tradíciu a bohaté skúsenosti, a zároveň zostala príťažlivá pre mladú nastupujúcu generáciu,“ vyjadrila sa Silvia Sameková, riaditeľka Záhorskej knižnice. Do zatiaľ posledného XXXV. ročníka sa zapojilo 112 autorov, ktorí zaslali spolu 295 poetických a prozaických prác.
Prihlasovanie do súťaže bude sprístupnené už od 1. júna 2022, a to v elektronickej forme. Termín uzávierky zostáva rovnaký – 15. september 2022. Porota, ktorú zastrešuje Literárne informačné centrum v Bratislave, posúdi zaslané práce opäť anonymne, čo zaručuje maximálnu objektívnosť pri ich hodnotení. Na rozdiel od posledných ročníkov, kedy sa vyhodnotenie súťaže realizovalo v online priestore, je slávnostné vyhlásenie výsledkov naplánované na koniec novembra v priestoroch Záhorskej knižnice a Základnej umeleckej školy v Senici. S ocenenými prácami sa verejnosť zoznámi prostredníctvom Bulletinu víťazných prác, ktorý vyjde v printovej podobe s grafickým rukopisom výtvarníka Milana Mikulu. 
Vyhlasovateľmi súťaže sú okrem Záhorskej knižnice i  Trnavský samosprávny kraj, Mesto Senica, Literárne informačné centrum v Bratislave a Spoločnosť Ladislava Novomeského. 
Propozície a informácie potrebné na prihlásenie do XXXVI. ročníka súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2022 sú k dispozícii na webe www.zahorskakniznica.eu, hlavné menu odkaz Projekty.