20.11.2019
Literárna súťaž

Literárna súťaž Pocta Rázusovcom 2020

Literárna súťaž Pocta Rázusovcom 2020

 

Mesto Liptovský Mikuláš, Múzeum Janka Kráľa a Rázusovie klub spisovateľov v Liptovskom Mikuláši vyhlasujú literárnu súťaž

Pocta Rázusovcom.

Môžu sa na nej zúčastniť občania SR a ČR s prácami v slovenskom jazyku, ktoré doteraz neboli publikované. Téma je ľubovoľná, odporúčame však nadviazať na tvorivý odkaz Martina Rázusa a Márie Rázusovej-Martákovej (sociálne témy, úcta k rodičom...).

Súťažiaci budú rozdelení do dvoch vekových kategórií: deti a mládež do 18 rokov a dospelí nad 18 rokov. Každý autor môže zaslať práce v dvoch kategóriách: poézia - naviac 5 básní a próza - rozsah maximálne 3 normostrany.

Súťaž je neanonymná, každá práca musí obsahovať meno, priezvisko, kontaktné údaje a vek autora. Súťažné práce je potrebné poslať v troch papierových kópiách na adresu:

Rázusovie dom, Vrbická 312, 031 01 Liptovský Mikuláš

a zároveň elektronicky: packa.stefan@gmail.com.

Uzávierka súťaže je 20. novembra 2019. Práce vyhodnotí odborná porota, víťazné práce budú odmenené a prezentované 11. decembra 2019. Víťazné práce budú publikované v zborníku, ktorý bude v dispozícii tiež 11. decembra.

Info: 0944 536 985 (Štefan Packa).

 

V Liptovskom Mikuláši dňa 10. 10. 2019