22.05.2024 17:00
Podujatie
Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava

Literárne čítanie s hudbou Písať o živote

Mario Schlembach číta a rozpráva o svojej novej poviedke Wander & Maria
Hudobný program: Snežana Jović-Werner (akordeón), Miro Lago (klarinet)
 
22. máj 2024, 17.00
Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A
Registrácia: pressburg-kf@bmeia.gv.at
 
Na pozvanie Slovenského literárneho centra strávil rakúsky spisovateľ a hrobár Mario Schlembach 19 dní vo Vysokých Tatrách. Počas tohto pobytu napísal poviedku Wander & Maria a „ready made esej“ SATT. V Rakúskom kultúrnom fóre bude autor čítať ukážky z oboch literárnych textov.
Wander & Maria: V roku 1944 sa devätnásťročný Wander zoznámi s o dvanásť rokov staršou sochárkou a odbojárkou Mariou. Tá má pomôcť talianskemu väzňovi na nútených prácach dostať sa späť do vlasti. Maria ukryje Wandera vo svojom ateliéri a učí mladého muža spoznávať umenie a lásku. Keď na Viedeň začnú padať bomby a narastá nebezpečenstvo odhalenia, musia obaja utiecť. Prežije láska Wandera a Marie vojnu?
Vychádzajúc zo životopisov umelcov Wandera Bertoniho a Marie Biljan-Bilger rozpráva Mario Schlembach prostredníctvom dynamických umeleckych opisov o rodiacej sa láske, prebúdzaní umenia a odboji v čase vojny. Vytvoril tak naratívnu sochu akoby vytesanú z jazyka: hmatateľnú a dojímavú.
V nemeckom a slovenskom jazyku
_______________________________________________________________________

Literarische Lesung mit Musik
Über das Leben schreiben.
Mario Schlembach liest aus und spricht über seine neue Erzählung „Wander & Maria“
Musikalisches Programm: Snežana Jović-Werner (Akkordeon), Miro Lago (Klarinette)

22. Mai 2024, 17.00
Bratislava, Österreichisches Kulturforum, Hodžovo nám. 1/A
Um Zusage wird gebeten unter: pressburg-kf@bmeia.gv.at
Auf Einladung des slowakischen Literaturinstituts verbrachte der österreichische Schriftsteller und Totengräber Mario Schlembach 19 Tage auf der Hohen Tatra. Dabei entstand die Erzählung Wander & Maria sowie der Ready-made-Essay SATT über seinen Aufenthalt. Der Schriftsteller liest aus beiden Texten.
Zu „Wander & Maria“: 1944 trifft der neunzehnjährige Wander auf die zwölf Jahre ältere Bildhauerin und Widerstandskämpferin Maria. Sie soll dem italienischen Zwangsarbeiter dabei helfen, zurück in seine Heimat zu kommen. Maria versteckt Wander in ihrem Atelier und unterrichtet den jungen Mann in den Dingen der Kunst und der Liebe. Als die Bomben über Wien fallen und die Gefahr entdeckt zu werden wächst, müssen sie fliehen. Wird die Liebe von Wander und Maria den Krieg überstehen?
Basierend auf den Künstlerbiographien von Wander Bertoni und Maria Biljan-Bilger, erzählt Mario Schlembach in rasanten Bildbeschreibungen über die Anfänge der Liebe, dem Erwachen von Kunst und dem Widerstand in Zeiten des Krieges. Eine Erzählskulptur wie aus Sprache geschlagen: greifbar und berührend.