15.06.2014
Podujatie

Literárne Jasenie 2014

LITERÁRNE JASENIE

Neanonymná celoslovenská literárna súťaž pre žiakov základných škôl v tvorbe poézie a prózy na voľnú tému. Súťaží sa v 4 vekových kategóriách: (I. kategória žiaci 2. a 3. ročníka; II. kategória žiaci 4. a 5. ročníka; III. kategória žiaci 6. a 7. ročníka; IV. kategória žiaci 8. a 9. ročníka.)

Žiak môže do súťaže prihlásiť 1 prácu v každom súťažnom žánri. Rozsah práce je obmedzený na max. 15 strán (písané na PC na formáte A4) Súťažiaci môžu k práci priložiť ilustrácie (nie je podmienkou) na formáte A4. Súťažné práce musia byť označené (meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt, úplná domáca adresa, adresa školy, ročník a meno a priezvisko učiteľa). Práce je potrebné poslať v elektronickej forme vo word prípadne ilustráciu v JPG na adresu: literarnejasenie@gmail.com  a súčasne aj v 4 tlačených kópiách na adresu:

Via Bibliotheca, s.r.o. dona Sandtnera 9 90201 Pezinok

V prípade otázok a informácií o súťaži prosím kontaktovať Ing, Darina Fraňová Jakubovie telefonicky Tel: 0915 812 351 alebo e-mail: info@viakniha.sk www.viakniha.sk

Roku  2014 sa koná III. ročník celoslovenskej literárnej súťaže detských autorov

Vyhlasovateľ: Via kniha

Uzávierka súťaže: 15. jún a2014

Vyhodnotenie súťaže: výsledky budú uverejnené dňa 24.10.2014 na www.viakniha.sk