19.06.2008 18:00
Next Apache, Panenská 28, Bratislava
Podujatie

Literárne kino LCA s Ivanom Kadlečíkomn

Vydavateľ Koloman Kertész Bagala
Vás srdečne pozýva na pravidelný cyklus štvrtkových podujatí
na nádvorí kaviarne Next Apache (Panenská 28, Bratislava, mapa...)

L I T E R Á R N E   K I N O

vo štvrtok

19.6. 18,00
Ivan Kadlečík:Dnes
Podujatie pri príležitosti 70. narodenín autora
Prezentácia súborného diela autora a bibliofílie Dnes.

Účinkuje spisovateľ Ivan Kadlečík a herec František Kovár