06.09.2007 20:20
Next Apache, Panenská 28, Bratislava
Podujatie

Literárne kino s Janou Juráňovou

 

Pokračujeme aj v septembri, na tom istom mieste, v tom istom čase...
...Literárne kino LCA v Next Apache aj tento štvrtok 6.9. v kaviarni Next Apache o 20:20 hod.
Zmena je len v zložení účinkujúcich, namiesto avizovaného Víťa Staviarskeho si môžete vypočuť čítanie poviedok z pera a z úst Jany Juráňovej. Spontánne reagovať na odznené bude výtvarník Juraj Puchovský.