13.09.2007 20:20
Next Apache, Panenská 28, Bratislava
Podujatie

Literárne kino s Milou Haugovou

Mila Haugová: Pamäti

Hudobné improvizácie a recitál Zuzana Homolová

Koláž z archívnych fotografií ilustruje komentované autorské čítanie poetky.

Autorské čítanie z nových rukopisov ilustrované slovenskými maliarmi v priamom prenose

každý štvrtok o 20:20 na nádvorí kaviarne NEXT APACHE (Panenská 28, Bratislava)

pripravuje LCA Literárna a kultúrna agentúra, sponzor vinárstvo Handzuš & Handzuš