14.08.2008 20:00
Next Apache, Panenská 28, Bratislava
Podujatie

Literárne kino. Spomienkový večer pri príležitosti nedožitých 74. narodenín Jána Johanidesa

L I T E R Á R N E    K I N O

14. 8. o 20.00

Ján Johanides

Spomienkový večer pri príležitosti nedožitých 74. narodenín spisovateľa

Hostia Juraj Johanides, Peter Zajac a Vladimír Petrík,
z poslednej knihy Jána Johanidesa Hmla na našej trpezlivosti
číta František Kovár, fotografie Peter Procházka

21. 8. o 20.00

Zuzana Szatmáry: Čiernidlo

Autorské čítanie z nových poviedok a pripravovanej zbierky poézie Čiernidlo

Maľba Fero Guldan

28. 8. o 20.00

Poviedka 2008 Datalock

Stretnutie s novými finalistami 12. ročníka literárnej súťaže tri dni po vyhlásení výsledkov,

beseda s členmi poroty

__________________________________________

Na leto a jeseň 2008 pripravujeme slávnosti kníh:

Peter Šulej: História; Michaela Rosová: Hlava nehlava; Peter Scherhaufer: Filipiky; Laco Kerata: Zlý herec; Dušan Taragel: Prístroj; Kamil Kucian: Databáza; Svetlana Žuchová: Zlodeji a svedkovia; Roman Olekšák: Prime time; Peter Repka: Spätné zrkadlo; Mila Haugová: Zrkadlo dovnútra; Ivan Štrpka: Básne I.; Daniela Kapitáňová: Básne...