07.05.2014 16:00
Trvanie do: 07.05.2014
Filozofická fakulta UK v Bratislave
Podujatie

Literárne kontakty s Máriou Ferenčuhovou a Katkou Kucbelovou

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UK vás pozýva na Literárne kontakty s poetkami Máriou Ferenčuhovou a Katarínou Kucbelovou. Moderuje Jaroslav Šrank.