04.03.2022 23:45
Literárna súťaž

Literárne Košice 2022

Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlasuje XXVII. ročník literárnej súťaže v poézii aj próze pre začínajúcich autorov Literárne Košice.
Súťaž je určená pre žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl a študentov 1. - 4. ročníka osemročných gymnázií.
Súťažné práce je potrebné odoslať do 4. marca 2022 na adresu sutazekniznica@gmail.com

 

Viac informácií:
https://www.kosicekmk.sk/.../627-literarne-kosice-2022