31.03.2014
Podujatie

Literárne Košice Jána Štiavnického 2014

Literárne Košice Jána Štiavnického 2014

Literárna súťaž v tvorbe poézie a prózy pre žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií.

Vyhlasovatelia súťaže:

Knižnica pre mládež mesta Košice v spolupráci s Mestom Košice, Inštitútom slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a Katedrou Slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Témy:

  • Troll v trolejbuse
  • Moja mama je z Venuše a otec z Marsu
  • Celkom sa mi poplietol jazyk

Súťažné práce na zvolenú tému treba posielať na adresu:: literarnekosice@gmail.com

Uzávierka súťaže: 31.marca 2014

Slávnostné vyhlásenie výsledkov: 6. mája 2014