09.10.2019 11:15
Univerzitná knižnica KU v Ružomberku
Podujatie

Literárne KUpé s Jánom Zamborom a Danou Podrackou

Beseda  s básnikom, prekladateľom a literárnym vedcom Jánom ZAMBOROM (Stavebnosť básne, 2018) a s poetkou a autorkou detskej literatúry Danou PODRACKOU (Paternoster, 2018). Moderuje Jana Juhásová KSJL.