19.04.2006 17:30
Mestská knižnica, Klariská 16, Bratislava
Podujatie

Literárne pásmo: R.M. Rilke - Básnik a Európan

srdečne Vás pozývame na literárne pásmo: R.M. Rilke - Básnik a Európan.
Úryvky z autorovej tvorby prednesie Š. Bučko, podujatie pripravil I. Baláž. Podujatie sa uskutoční 19.4. ( v stredu) v spoločenskej miestnosti Mestkej knižnice (Klariska 16) o 17.30 hod.
Radi Vás v knižnici privítame
S pozdravom
 
Zuzana Liptáková
liptakova@mestskakniznica.sk
0905 557 842