01.06.2024 16:00
Veľtrh
Poľná ulica

Literárne prechádzky Bratislavou III: Cintorín - stanica - kaviareň (BRaK 2024)

Súčasťou sobotňajšieho programu BRaK festivalu bude aj Literárna prechádzka Bratislavou po stopách próz Ľuboša Juríka a Pavla VIlikovského.
 
KEDY: sobota 1. júna
ZAČIATOK: 16:00
ŠTART: roh Poľnej ulice a Ulice 29. augusta
KAPACITA: 30 ľudí
VSTUPNÉ: 5 eur, kvôli obmedzenej kapacite si vstupenku zakúpte vopred na: https://goout.net/.../bratislavou-po-stopach.../szmhuex/
 
Trasa exkurzie bude viesť miestami, ktoré sú stvárnené v debutovej poviedkovej knihe Ľuboša Juríka Na Poľnej ulici a v sérii biografizujúcich próz Pavla Vilikovského. Účastníci sa stretnú pri vyústení Poľnej ulici do Ulice 29. augusta, prejdú na Ondrejský cintorín k hrobu Jána Vilikovského, cez Malý trh na Karadžičovu, kde stála tzv. Malá stanica (Železničná stanica Bratislava – Nivy), potom sa Poľnou ulicou z druhej strany a cez Medickú záhradu presunú k bývalej kaviarni Metropol. Budú môcť porovnať, čo sa z hmotnej minulosti mesta zachovalo do súčasnosti, čo zmizlo a ostalo len v literatúre, a ako sa zmenila funkcia jednej mestskej časti.
Komentárom bude prechádzku sprevádzať literárny historik a kritik Vladimír Barborík.
 
O PROJEKTE LITERÁRNE PRECHÁDZKY BRATISLAVOU:
Literárne prechádzky Bratislavou predstavujú nový koncept kombinujúci vzdelávacie literárne aktivity (prednášky) s komentovanými prehliadkami mesta, ktoré sa v ostatných rokoch stali vyhľadávaným populárnym formátom. Tematicky a odborne budú reflektovať výpravnú publikáciu rozsiahleho kolektívu autorov (R. Passia, V. Barborík a kol.) s názvom Literárne krajiny Bratislavy: obraz mesta po roku 1918 (VEDA, 2023). Projekt prinesie sériu desiatich tematických prechádzok orientovaných do jarných a jesenných mesiacov. Prechádzky budú venované témam ako medzivojnová slovenská literatúra, tematizovanie Dunaja, podhradia, Medickej záhrady, Ondrejského cintorínu či socializmu. Ďalšie dve podujatia prinesú komentované čítanie vybraných literárnych diel zobrazujúcich a reflektujúcich Bratislavu v rôznych obdobiach prevažne 20. storočia.
 
Vznik podujatia podporil Fond na podporu umenia.
Poduajtie vzniká v spolupráci s Ústavom slovenskej literatúry SAV a mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto.