30.05.2014
Podujatie

Literárne Šurany 2014


Literárne Šurany
 
Anonymná súťaž pre začínajúcich po slovensky píšucich autorov od 18 do 35 rokov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali. Môžu sa na nej zúčastniť i Slováci žijúci v zahraničí.  Súťaží sa  v dvoch kategóriách: poézia a próza – rozsah prác je maximálne 5 strán. Odborná porota odmení v každej kategórii troch autorov.
Vyhlasovatelia: Mestské kultúrne stredisko v Šuranoch  a Miestny odbor Matice slovenskej v Šuranoch 
Roku 2014 sa koná XXII . ročník celoslovenskej autorskej literárnej súťaže pre začínajúcich autorov
Uzávierka súťaže: 30. mája 2014
 
Propozície
 
Mestské kultúrne stredisko v Šuranoch 
Miestny odbor Matice slovenskej v Šuranoch 
vyhlasuje
XXII . ročník celoslovenskej autorskej literárnej súťaže pre začínajúcich autorov

Literárne Šurany


Autorskú súťaž Literárne Šurany vypisuje usporiadateľ pre slovensky píšucich autorov od 18 do 35 rokov. Môžu sa jej zúčastniť i Slováci žijúci v zahraničí.  Súťaž je verejná, anonymná, určená pre doteraz knižne nepublikujúcich mladých autorov.

Súťaží sa  v dvoch kategóriách: poézia a próza – rozsah každej kategórie je maximálne 5 strán .  Odborná porota vyhodnotí a odmení v každej kategórii troch  najlepších autorov.
Osobitná prémia bude udelená najlepšej humoristicky zameranej tvorbe.
Víťazné práce budú uverejnené a  odprezentované v Slovenskom rozhlase. 
 
Práce je potrebné zaslať v štyroch exemplároch, neoznačené, adresa s menom, dátum narodenia , č. telefónu a e-mail autora musí byť vložená do zásielky na osobitnom papieri. Prácu je potrebné zaslať i elektronicky. 
Uzávierka súťaže je 30. mája 2014.

Práce posielajte na adresu:

Spoločenská hala Šurany
Renáta Kozlíková
Komenského 2
942 01 Šurany 
e-mail.: spol.hala.surany@gmail.com