07.05.2019 9:30
Trvanie do: 07.05.2019
Bratislava
Podujatie

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2018

Ústav slovenskej literatúry SAV a o. z. Platforma pre literatúru a výskum Vás pozývajú na vedecký seminár Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2018, ktorý sa uskutoční v zasadacej miestnosti Ústavu slovenskej literatúry SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava.

09:30 hod.

Otvorenie seminára


09:30 – 10:30 hod.

Vladimír Barborík (ÚSlL SAV): Dve podoby minulosti v súčasnej slovenskej próze

Ivana Taranenková (ÚSlL SAV): Jánošík. Juraj Jánošík. (Svetozár Olovrant: Juro Jánošík proti Dračiemu rádu)

Karol Csiba (ÚSlL SAV): Fulmekovej Doktor Mráz


DISKUSIA + PRESTÁVKA


10:40 – 12:20 hod.

Michal Jareš (ÚČL AV ČR Praha): Básnířky matky (M. Ábelová, L. Šafranová)

Viliam Nádaskay (ÚSlL SAV): Dve podoby lyrického subjektu. E. Tomkuliaková (Cudzie slová) a E. J. Groch (nil, úvod)

Ivana Hostová (FF PU Prešov): Poznámky k Platforme K. Chmela

Miroslava Košťálová (VŠMU): K dvom zbierkam z Modrého Petra: Teserakt (M. Milčák) a Platforma (K. Chmel)

Nora Nagyová (VŠMU): Čo je nové v slovenskej dráme?


DISKUSIA + PRESTÁVKA


13:20 – 14:20 hod.

Radoslav Passia (ÚSlL SAV): Majster alkohol v novej próze (I. Medeši, M. Janáč, M. Vadas a i.)

Rafał Majerek (ISF UJ Krakov) „Nová angažovanosť“ v próze U. Kovalyk (pokus o interpretáciu zbierky Čisté zviera)

Katarína Badžgoňová (ÚSlL SAV): Psychicky chorí a bez domova. Marginalizované skupiny v próze P. Krištúfka Lady Xanax, pán Snehulienka a ja a U. Kovalyk Čisté zviera.


ZÁVEREČNÁ DISKUSIA