31.08.2013
Podujatie

Literárny boom

LITERÁRNY BOOM

 Celoslovenská literárna súťaž v kategóriách poézia a próza bez vekoveho obmedzenia.

Vyhlasovatelia: Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom a literárny klub Galaxia.

Roku 2013 sa koná 2. ročník súťaže Literárny boom

Uzávierka súťaže:  31. augusta 2013

 Súťaží sa bude v dvoch kategóriách – POÉZIA a PRÓZA – súťažiaci nie je limitovaný svojím vekom, témou ani žánrom.

Jeden účastník môže poslať maximálne 2 príspevky do kategórie PRÓZA a 3 do kategórie POÉZIA, spolu v rozsahu do 15 strán formátu A4, veľkosť písma dvanásť, riadkovanie 1.

Prosíme prispievateľov, aby do súťaže nezasielali práce, ocenené v iných literárnych súťažiach.

 Príspevky môžete doniesť osobne alebo posielať na adresu:

 Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom, Pionierska 396

018 41 Dubnica nad Váhom

 alebo mailom na samuel.valuch@dubnica.eu alebo darsvillesaga@darsvillesaga.sk.

 Uzávierka súťaže je 31. augusta 2013. Dátum vyhodnotenia oznámime na stránke www.kniznica.dubnica.eu, autori ocenených prác budú informovaní mailovou alebo listovou formou. Prípadné otázky zasielajte na uvedené mailové adresy.