30.06.2021 23:45
Literárna súťaž

Literárny Kežmarok 2021

PODMIENKY SÚŤAŽE
 
Súťažiaci môže poslať minimálne 2 a maximálne 5 vlastných básní, alebo
najviac 3 prozaické útvary spolu v rozsahu maximálne 5 normovaných strán
(1 strana obsahuje 30 riadkov po 60 znakov vrátane medzier, typ písma Calibri, veľkosť písma 11, zarovnanie do bloku – próza, vľavo alebo na stred – poézia), ktoré neboli publikované, ani zaslané do inej súťaže.
 
Každú prácu označte samostatným úvodným listom, na ktorý uveďte meno, vek, bydlisko autora, kategóriu, navštevovanú školu a ročník. Práce posielané hromadne zo škôl porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola. Práce je potrebné zaslať elektronicky. Tematicky sa súťaž nevymedzuje.
 
Práce sú hodnotené porotou anonymne.
 
ADRESA PRE ELEKTRONICKÉ ZASIELANIE PRÁC
LK@literarnykezmarok.sk

 
UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 30. jún 2021
VYHODNOTENIE SÚŤAŽE: september 2021

 
Víťazi by mali byť pozvaní na trojdňový pobyt do Kežmarku, kde budú odmenení vecnými cenami a zúčastnia sa na bohatom sprievodnom programe, besedách s porotou a dielňach tvorivého písania.
 
Literárny Kežmarok – 56. ročník je venovaný 100. výročiu úmrtia PAVLA ORSZÁGHA HVIEZDOSLAVA (najväčší slovenský básnik, študent kežmarského lýcea), 230. výročiu narodenia a 150. výročiu úmrtia JÁNA CHALUPKU (slovenský spisovateľ, profesor a rektor kežmarského lýcea).
 
SÚŤAŽNÉ PRÁCE HODNOTÍ POROTA
 
I. a II. kategória pod vedením Daniela Heviera
III. kategória a zahraniční autori pod vedením Moniky Kompaníkovej
 
Kontakt: Mestská knižnica, Hlavné námestie 64, 060 01 Kežmarok, tel.: +421 948 905 483, +421 904 493 650