12.06.2014 18:00
KC Dunaj, Bratislava (Nedbalova 3)
Podujatie

Literárny klub: Nové literárne stratégie (CZ/SK)

Štvrtok, 12. júna 2014 o 18:00 v KC Dunaj (Nedbalova 3, Bratislava)

Témou literárneho klubu budú nové literárne prístupy, nekonvenčné textové stratégie, konceptuálne písanie. Každý jeden z pozvaných hostí sa pozerá na literatúru svojím spôsobom a snaží sa posúvať jej hranice.

Hostia:

  • Markéta Magidová (CZ) vo svojich dielach analyzuje jazyk a reč, prepája vizuálnu kultúru s literatúrou. Vznikajú z toho častokrát galerijne inštalácie, video-artové projekty či konceptuálne knižné publikácie.
  • Ondřej Buddeus (CZ) - vyštudoval škandinavistiku a translalógiu na FF UK v Prahe. Je šéfredaktorom časopisu Psí víno. Za svoje knižky získal mnoho literárnych ocenení.
  • Zuzana Husárová - má doktorát z literárnej vedy a učí elektronickú literatúru na MU v Brne. Je autorkou experimentálnej literatúry s využitím rôznych médií.
  • Michal Rehúš - je redaktor magazínu experimentálnej a nekonvenčnej tvorby Kloaka. V roku 2011 mu vyšla debutová zbierka básní Program dekomunikácie (Vlna/Drewo a srd).