06.05.2021 20:00
Online
Podujatie

Literárny klub s Ivanou Gibovou (online)

Štvrtá kniha Ivany Gibovej je poviedkový komix, v ktorom sa text prelína s obrazmi, postavy prestupujú z jedného príbehu do druhého. Sarkasticky ladené príbehy vychádzajú zo života súčasnej „tridsať plus“ generácie narodenej v osemdesiatych rokoch, ktorá má internetovú dospelosť, ale nemala internetové detstvo.
„Eklektik Bastard je už štvrtá prozaická kniha od Ivany Gibovej. Jej predošlá kniha Barbora, boch & katarzia sa rovnako dostala do desiatky Anasoft litera v roku 2017. Nová kniha je komponovaná zbierka poviedok. Z hľadiska kompozície je zaujímavá a jednotlivé texty na seba problematikou a štylistikou výrazne nadväzujú. Postavy, aj keď sa bližšie nepoznajú, sú časovo a priestorovo akoby zosieťované. Dokonca by sa dalo uvažovať o príhodách a skúsenostiach jednej postavy, ktorá sa v knihe objavuje pod rôznymi menami. Ivana Gibová zobrazuje súčasnú realitu a problémy, s ktorými jej protagonistky bojujú, alebo sa ich aspoň snažia zmierniť. Ide napríklad o nenaplnené vzťahy, samotu, obavy zo starnutia, nedostatok zmyslu, a tak ďalej. Tieto problémy zobrazuje s veľkou dávkou irónie a sebairónie. V knihe oceňujem aj istú nekompromisnosť, ktorá sa prejavuje v jazyku, ale aj v prístupe k rôznym kultúrnym normám, v spôsoboch pertraktovania rôznych otázok, napríklad rodových. Je to síce hravá kniha, ale dokáže vyprovokovať čitateľa k závažnejším otázkam či reflexiám. Veľmi zaujímavá je aj jej grafická podoba, kde autorkou ilustrácií je priamo Ivana Gibová.“
- Rafał Majerek
Podujatie moderuje Tomáš Hučko.
Ukážky číta Eva Moresová.
_____
Podujatie organizuje občianske združenie literarnyklub.sk v spolupráci s Karloveskou knižnicou.
Podujatie finančne podporil hlavný partner Fond na podporu umenia a partner LITA, autorská spoločnosť.