24.04.2023 19:00
Rómerov dom, Bratislava
Podujatie

Literárny kvocient (LQ) #57: K bielej / Nežnosť rozkladu

Aprílové LQ - Literárny kvocient pozýva k diskusii o knihách K bielej a Nežnosť rozkladu.
V pondelok 24.04.2023 o 19:00 v Rómerovom dome v Bratislave.
 
Diskusný formát LQ - Literárny kvocient sa už od roku 2016 snaží byť naplnením dlhodobého volania po kritickej reflexii súčasnej literárnej tvorby na Slovensku. V centre každého vydania programu stoja vždy dve výrazné pôvodné literárne diela. Kritériom výberu je aktuálnosť titulu či miera jeho rezonancie v domácom kultúrnom prostredí.
 
KATARÍNA KUCBELOVÁ: K BIELEJ
Autorka vo svojej piatej básnickej zbierke premyslene a opatrne ohmatáva existenciálne otázky bytia a identity a popritom vo svojich textoch prináša odraz úzkosti zo straty vedomia sveta ako miesta pre plnohodnotný život. Prekvapivé, myšlienkovo i obrazovo silné básne zbierky môžu pôsobiť ako znepokojivé záznamy toho, čo žijeme, platné aj dnes. V najnovšom autorkinom diele, v básnickom príbehu, ktorý čitateľ práve dostáva do rúk, sa nachádzame niekde celkom inde. Príbeh aj príbeh v príbehu sa rozvíjajú takmer filmovým rytmom, oko kamery – oko autorky sa približuje pomaly a dlhšie zotrváva, aj keď strih je dynamický.
Kniha vyšla vo vydavateľstve Skalná ruža.
 
DEREK REBRO: NEŽNOSŤ ROZKLADU
Nežnosť rozkladu je štvrtou zbierkou Dereka Rebra a tvorí jedno rozsiahlejšie ucelené pásmo. Rebrova poézia využíva drzosť spájať nespojiteľné (ako svojho času P. Macsovszky), odstraňovaním textu a kontextu posúva aj „deletačné“ postupy (podobne ako N. Ružičková) a skôr prirodzene a nevedome než vedome a cielene sa v jeho tvorbe ustálila dichotómia slov vo verši (ako sme zvyknutí z poézie nadrealizmu). Dôležitú otázku, či básne máme čítať ako podnet pre intelekt („ako situáciu textu“) alebo ako osobnú správu čitateľovi o „situácii subjektu“ a autora ponecháva Rebro iritujúco otvorenú.
Kniha vyšla vo vydavateľstve Modrý Peter.
 
O podobnostiach i rozdieloch budú s moderátorom Petrom Darovcom diskutovať Ivana Hostová, Viktor Suchý a Viliam Nádaskay.
 
Podujatia podporuje hlavný partner Fond na podporu umenia a partneri Slovenské literárne centrum a LITA, autorská spoločnosť.
Grafika: Barbara Kowalczuk