01.10.2014
Podujatie

Literárny Lučenec 2014

Celoštátna literárna súťaž v tvorbe poézie a prózy. Súťaží sa v troch vekových kategóriách: I. kategória: 5. – 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií, II. kategória: stredné školy, III. kategória: dospelí.

Vyhlasovatelia súťaže: Banskobystrický samosprávny kraj, Novohradská knižnica, Mesto Lučenec

V roku 2013 sa koná XVII. ročník súťaže

Uzávierka súťaže: 1. októbra 2014

Vyhlásenie výsledkov: 12. novembra 2014

Príspevky zasielajte na adresu:

Bc.Monika Albertiová, Novohradská knižnica, J. Kármána č. 2, 984 01 Lučenec

e-mail: sluzby@nklc

http://www.infolib.sk/files/sutaz_2014/literarny_lucenec_2014_propozicie.pdf