17.05.2019
Trvanie do: 04.10.2019
Literárna súťaž
Novohradská knižnica

Literárny Lučenec 2019

Propozície  XIII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže

Literárny Lučenec 2019

Vyhlasovatelia súťaže: Banskobystrický samosprávny kraj   Novohradská knižnica  Mesto Lučenec

Uzávierka súťaže: 4.10. 2019 na kontakt:

Vyhlásenia víťazov : 19.11.2019  Historická budova RADNICE, Dr. Herza 240/1 Lučenec

Poslanie a cieľ súťaže

Prezentáciou vlastnej literárnej tvorby umožniť nadaným deťom, študentom i dospelým formou celoštátnej (Slovensko) súťaže konfrontáciu s inými, možnosť rozvíjať svoj talent a tvorivosť, podporovať ich v ďalšom umeleckom zameraní, umožniť získať nové poznatky a kontakty v oblasti literárnej tvorby.

Toto podujatie je venované spomienke významnej slovenskej spisovateľke Božene  Slančíkovej -Timrave (2.10.1867-27.11.1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

 1. Vekové kategórie súťaže
 1. Kategória: 5. - 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií
 2. Kategória: stredné školy
 3. Kategória:       dospelí
 1. Literárnežánre súťaže
 • Poézia
 • Próza
 1. Súťažné práce nesmú byť zaslané do iných súťaží, t. j. musia byť pôvodné a doteraz nezverejnené,  nesmú byť prevzaté a kopírované z akýchkoľvek zdrojov
 2. Práce žiadame zasielať v 3 papierových kópiách, ako aj e-mail poštou s uvedením:
 • názov práce, meno autora, bydlisko - adresa, vek, kontaktné údaje
 • u žiakov základných a stredných škôl: názov práce, meno autora, adresa školy, ročník/vek autora, meno príslušného pedagóga, kontaktný údaj školy a autora (viď príloha 1. – návratka)
 1. Maximálny rozsah prác
 • Poézia:      3 - 5 básní
 • Próza:       1 – 2 práce, maximálne 5 strán formátu A4
 1. Písomné príspevky späť nezasielame ani na vyžiadanie
 2. Súťažné práce hodnotí odborná porota

PRáCE TREBA ZASLAť DO 4. OKTÓBRA 2019 NA ADRESU

Mgr. Monika Šatarová

Novohradská knižnica

Adresa:          J. Kármána 2

984 01 Lučenec

            Tel.:                +421 47/4326369, 4511932

            Mail:               literarny.lucenec@nklc.sk