25.10.2017 13:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Literárny salón Trnava 2017 - vyhodnotenie

Vyhodnotenie 5. ročníka literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe za účasti členov odbornej poroty: Z. Matlákovej, A. Halvoníka a R. Matejova. Hudobný program: Pavol Opatovský a Jozef "Laci" Pagáč.

Čitáreň KJF