11.07.2014 9:00
Trenčín
Podujatie

Literárny stan Martinus na Pohode v piatok

Piatok 11. júla

09:00 - 10:30: Literárny cirkus KK Bagalu - PULZ V4

účinkujú: M. Ábelová, Bene, Boryczko (PL), O. Buddeus (CZ), M. Garajszki (HU), výtvarný hosť R. Sikora a jeho performance


10:30 - 11:00: Generator x_2

Moderný tanec a poézia naživo. Básnici M. Habaj, P. Šulej, tanečnice J. Tereková, S. Ferienčíková.


11:00 - 12:00: MILAN LASICA

Humorista, dramatik, prozaik, textár, herec, režisér, moderátor a spevák.


12:00 - 13:20: Poviedka 2013

Čítanie a beseda s ocenenými autormi: M. Grajciar, P. Knapko, D. Krištofovičová, Man Seger, E. Safanovič, R. Selecký.


13:20 - 13:30: Poviedka 2014

Slávnostné vyhlásenie 18. ročníka literárnej súťaže


13:30 - 14:20: Básne 2013

Čítanie a beseda s ocenenými autormi: I. Pekárková, M. Kočiš, M. Lacko, M. Molovčák, M. Vlado.


14:20 - 14:30: Básne 2014

Vyhlásenie verejnej zbierky 6. ročníka literárnej súťaže.


14:30 - 15:30: Nová slovenská poézia

Čítajú E. Tomkuliaková, K. Kucbelová, A. B. Pain, E. Šimšík.


15:30 - 16:30: Nová slovenská próza

Čítajú P. Balko, A. Kiliánova, I. Gibová, M. Rosová.


17:00 - 18:00: Opráski sčeskí historje

Porozpráva tvorca, záhadný Jaz (CZ).


18:00 - 19:00: RADKA DENEMARKOVÁ

Moderuje: V. Suchý


19:00 - 19:30: EVA TURNOVÁ

Členka skupiny Plastic People of the Universe, moderuje A. Snopko.


19:30 - 20:00: VÍT KREMLIČKA

Autorské čítanie zakladateľa Revolver revue.


20:00 - 21:00: PAVEL ZAJÍČEK

Vedúca osobnosť skupiny DG 3017. Pri autorskom čítaní ho bude sprevádzať T. Vtípil.

literárny stan martinus