29.01.2009 17:00
Verejná knižnica J. Bocatia na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach
Podujatie

Literárny štvrtok s Jánom Gavurom

Občianske združenie ÚLET  a  Verejná knižnica Jána Bocatia

Vás pozývajú na príjemné popoludnia v náručí kníh

LITERÁRNE ŠTVRTKY

 

Najbližšie stretnutie bude s Jánom GAVUROM

29. januára 2009 (štvrtok) o 17. hodine

vo Verejnej knižnici Jána Bocatia

na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach.

 

 

Slovenský básnik, prekladateľ a literárny historik.

Vyštudoval slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte

Prešovskej univerzity, kde v súčasnosti aj pôsobí.

Vyučuje predmety týkajúce sa slovenskej

a svetovej literatúry dvadsiateho storočia,

verzológiu a poetiku básnického textu.

Je autorom básnických zbierok Pálenie včiel (2001),

Každým ránom si (2006), viacerých prekladov

a práce o Jánovi Buzássym (2008).


www.literarnestvrtky.ulet.sk