12.12.2005 16:00
Oravská knižnica A.Habovštiaka
Podujatie

Literárny večer

Žilinský samosprávny kraj - Oravská knižnica A.Habovštiaka

Vás pozývajú

 

na literárny večer venovaný oravským spisovateľom

 

Biele spomienky

 

 

V rámci večera bude prvýkrát udelené ocenenie Priateľ knižnice.

 

12.12.2005 o 16.00 hod. v čitárni knižnice

 

Účinkujú: Š.Jakoby, K.Kasalová, M.Muráňová, K.Kazimírová

                      a DFS Kolovrátok zo ZŠ na ul. M.Hattalu v D.Kubíne