29.07.2008 17:00
Čitáreň U červeného raka v Bratislave
Podujatie

Literárny večer Márie Bátorovej

Literárny večer Márie Bátorovej a prezentácia jej básnickej zbierky Púšť a oáza .