26.07.2013
Trvanie do: 26.07.2013
Podujatie

Literárny Zvolen

LITERÁRNY ZVOLEN

Celoslovenská súťaž v literárnej tvorbe pre autorov nad 15 rokov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali, v kategóriách poézia a próza.

Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum

Spoluusporiadatelia: Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene, Literárne informačné centrum

Uzávierka: 26. júla 2013

Vyhlásenie výsledkov za rok 2013: 9. októbra 2013

 http://www.nocka.sk/literarne-aktivity/msl/literarny-zvolen