18.07.2014
Trvanie do: 18.07.2013
Podujatie

Literárny Zvolen 2014

LITERÁRNY ZVOLEN

Celoslovenská súťaž v literárnej tvorbe pre autorov nad 15 rokov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali, v kategóriách poézia a próza.

Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum

Spoluusporiadatelia: Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene, Literárne informačné centrum

Uzávierka: 18. júla 2014

Vyhlásenie výsledkov za rok 2014: 3. - 4. októbra 2014

http://www.nocka.sk/literarne-aktivity/msl/aktivity-projektu/2014/propozicie