30.06.2021 23:45
Literárna súťaž

Literárny Zvolen 2021

27. ročník celoštátnej súťaže literárnej tvorby

Národné osvetové centrum v spolupráci s Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene a Literárnym informačným centrom vyhlasuje 27. ročník celoštátnej literárnej súťaže Literárny Zvolen 2021.

Podujatie vytvára priestor na prezentáciu a konfrontáciu literárnej tvorby neprofesionálnych autorov, členov literárnych klubov a skupín tvorivého písania. Je určené pre autorov od 15 rokov. Odborná porota sa v hodnotení zameria na kritériá: originalita námetu, kreativita, štylistika, práca s jazykom a emocionálna čitateľská stopa.

Vybraní súťažiaci získajú možnosť stretnúť sa na slávnostnom vyhodnotení celoštátneho kola súťaže 9. – 10. októbra 2021 vo Zvolene. Súčasťou vyhodnotenia budú tvorivé dielne, sprievodný program a rozborový seminár. Víťazné práce budú zverejnené v zborníku Literárny Zvolen 2021.

Víťazi oboch kategórií (poézia a próza) získajú možnosť pracovať s mentorom na vopred určené obdobie.

Uzávierka prijímania príspevkov: 30.6.2021

Viac informácií o súťaži a online prihlasovací formulár nájdete na tomto odkaze!