29.01.2018 19:00
Trvanie do: 29.01.2018
Radnica – cafe bar restaurant Pezinok
Podujatie

Literatúra v Radnici: Odkryté dejiny

Na podujatie pozýva Malokarpatská knižnica v Pezinku:
PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., je samostatnou vedeckou pracovníčkou oddelenia novovekých dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Zaoberá sa obdobím raného novoveku, predovšetkým problematikou spoločenského vývoja v 16. – 17. storočí, dejinami každodennosti, životného štýlu a rodinného života. Množstvo štúdií venovala otázkam o postavení žien, okrem iných prác je editorkou publikácie Žena a právo (2004). Je spoluautorkou Historického kalendára (2006) a diela Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch (2013), Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku (2017). Roku 2010 vydala knihu Báthory, Život a smrť o osude Alžbety Báthoryovej, ktorá vzbudila mimoriadny ohlas a v roku 2016 jej vo vydavateľstve Slovart vyšla knižka Život na šľachtickom dvore (Odev, strava, domácnosť, hygiena a voľný čas) Editorsky a autorsky sa podieľala na publikácii Thurzovci a ich historický význam (2012). Venuje sa aj prekladaniu odbornej historickej literatúry a popularizácii histórie. Aj preto sme ju pozvali do Reštaurácie a kaviarne Radnica. Príďte s nami spoznávať históriu a možno aj samých seba! Otázky bude klásť naša kolegyňa Veronika Šikulová. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.