11.11.2020 19:00
Online
Podujatie

LQ #36: Naničhodnica/Jednorožce

Diskusný formát LQ - Literárny kvocient sa už od roku 2016 snaží byť naplnením dlhodobého volania po kritickej reflexii súčasnej literárnej tvorby na Slovensku.
Odbornú polemiku a literárnovedný diskurz v ňom dopĺňa zmysel pre vtip a ironický nadhľad.
V centre každého vydania programu stoja vždy dve výrazné pôvodné literárne diela. Kritériom výberu je aktuálnosť titulu či miera jeho rezonancie v domácom kultúrnom prostredí.
 
Jana Juráňová: NANIČHODNICA
Autorka zosnovala román okolo osemdesiatničky Ľudmily, neviditeľnej starej ženy, ktorá nikam nepatrí. Napriek tomu či práve preto cez osud bezprizornej Ľudmily prenikáme do rôznych prostredí – od zdravotníctva, charity, médií až po politiku, ako aj do životov tých, ktorí ich zaľudňujú.
 
Barbora Hrínová: JEDNOROŽCE
Vo svojom knižnom debute Jednorožce prináša autorka osem poviedok a v nich výrazný generačný pohľad. Autorka nenapĺňa očakávania diktované alebo nenápadne podsúvané kultúrnym priestorom, v ktorom žije. Vo svojom písaní nezaprie pôsobenie v oblasti filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorby, ale ani skúsenosti s prózou. Barbora Hrínová je trojnásobnou finalistkou súťaže Poviedka.
 
Knihy budú hodnotiť Gabriela Magová, Tamara Janecová a Vladimír Barborík. Moderuje Peter Darovec.
Podujatia podporuje hlavný partner Fond na podporu umenia a partneri Literárne informačné centrum, Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia mesta Bratislava a LITA, autorská spoločnosť.