12.04.2021 19:00
Online
Podujatie

LQ #40: Nič sa nestalo/Na okraji mojej hory

Diskusný formát LQ - Literárny kvocient sa už od roku 2016 snaží byť naplnením dlhodobého volania po kritickej reflexii súčasnej literárnej tvorby na Slovensku. V centre každého vydania programu stoja vždy dve výrazné pôvodné literárne diela. Kritériom výberu je aktuálnosť titulu či miera jeho rezonancie v domácom kultúrnom prostredí.
Aprílové LQ - Literárny kvocient pozýva k diskusii o knihách Nič sa nestalo a Na okraji mojej hory.
Zuzana Šmatláková: NIČ SA NESTALO
Kto rozhoduje o tom, čo robíme? Sme zodpovední za svoje činy, alebo sme len obeťami okolností?
Malé divadlo, monodráma o žene, ktorá sa snaží prísť na to, prečo podviedla manžela, a necíti žiadnu vinu. Dôvody hľadá v nedávnych tragických udalostiach, rovnako v detstve, vo vzťahoch s rodičmi či s partnerom. Takmer neustále drží v ruke mobil, vyzýva divákov, aby s ňou komunikovali, a nie je tak celkom jasné, či si pýta ich súcit alebo hnev. V hľadisku sedí muž, ktorý ženu na pódiu pozná a netuší, prečo ho sem dnes večer pozvala. Kniha vyšla vo vydavateľstve Marenčin PT.
Laco Kerata: NA OKRAJI MOJEJ HORY
Smutnosmiešne poviedky o nezvyčajných osobných príbehoch, prerozprávané vnútornými hlasmi ľudí so zvláštnym pohľadom na svet. Prepojenie hravého vnímania sveta a prvkov nonsensu, surreálna a dada. A to všetko spojené do funkčného celku živým záujmom o všetko okolo seba a veľmi špecifickým humorom, ktorý nemá väčšinu zdrojov v humorne nastavenej situácii, ako býva dobrým zvykom, ale v samotných slovách. Kniha vyšla vo vydavateľstve KK Bagala.
O podobnostiach i rozdieloch budú s moderátorom Petrom Darovcom diskutovať Tamara Janecová, Marta Součková a Matej Masaryk.
Podujatia podporuje hlavný partner Fond na podporu umenia a partneri Literárne informačné centrum, Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia mesta Bratislava a LITA, autorská spoločnosť.
Grafika: Šimon Chovan