07.06.2021 19:00
Online
Podujatie

LQ #42: Svet:lom/Druhá naivita (online)

Diskusný formát LQ - Literárny kvocient sa už od roku 2016 snaží byť naplnením dlhodobého volania po kritickej reflexii súčasnej literárnej tvorby na Slovensku. V centre každého vydania programu stoja vždy dve výrazné pôvodné literárne diela. Kritériom výberu je aktuálnosť titulu či miera jeho rezonancie v domácom kultúrnom prostredí.
Júnové LQ - Literárny kvocient pozýva k diskusii o knihách Svet:lom a Druhá naivita.
Daniela Kováčiková: SVET:LOM
Debutová zbierka básní Daniely Kováčikovej je priestorovou poéziou v najlepšom slova zmysle. Raz je priestor v básni definovaný ako striktne fyzikálny, inokedy ako urbánny, duchovný či mentálny a v neposlednom rade je to aj priestor telesný.
Kováčikovej na prvý pohľad nenápadná obraznosť je najpôsobivejšia tam, kde sa naťahuje k línii horizontu, či už fyzického sveta, vnímanej reality alebo takmer vzdušnej emocionality. Vie byť krehká aj tvrdá, difúzna aj precízna, abstraktná aj ironicky konkrétna, uhýbavá aj nekompromisná. Jeden z najzaujímavejších debutov roka.
Kniha vyšla vo vydavateľstve Vlna.
Erik Jakub Groch: DRUHÁ NAIVITA
Erik Jakub Groch je výrazný predstaviteľ slovenskej ponovembrovej lyriky; na prelome milénií invenčne ovplyvnil najmä formovanie modernej spirituálnej výpovede. Jeho zbierka Druhá naivita. Zobrané a nové básne a príbehy (2005) bola v ankete PLAV-u (Platforma pre literatúru a výskum) Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 2019) vyhodnotená ako jedno z kľúčových diel tohto obdobia. Neprvoplánovo upriamuje pozornosť na javy ako elementárnosť, blízkosť, obnažovanie, rozjasňovanie či odovzdanosť. Prenikavou básnickou dikciou komunikuje napätie medzi jednoduchým a zložitým, bezprostredným a reflektovaným v skúsenosti i v jazyku. Druhé vydanie, ktoré má ambíciu osloviť novú generáciu čitateľov, prešlo prísnou autorovou redakciou.
Kniha vyšla vo vydavateľstve Skalná ruža.
O podobnostiach i rozdieloch budú s moderátorom Petrom Darovcom diskutovať Eva Urbanová, Jana Juhásová a Radoslav Passia.
Podujatia podporuje hlavný partner Fond na podporu umenia a partneri Literárne informačné centrum, Bratislavský samosprávny kraj a LITA, autorská spoločnosť.
Grafika: Šimon Chovan