20.12.2021 19:00
Online
Podujatie

LQ #46: Ľútostivosť/Pod slnkom Turína

Diskusný formát LQ - Literárny kvocient sa už od roku 2016 snaží byť naplnením dlhodobého volania po kritickej reflexii súčasnej literárnej tvorby na Slovensku. V centre každého vydania programu stoja vždy dve výrazné pôvodné literárne diela. Kritériom výberu je aktuálnosť titulu či miera jeho rezonancie v domácom kultúrnom prostredí.
Decembrové LQ - Literárny kvocient pozýva k diskusii o knihách Ľútostivosť a Pod slnkom Turína.

Stanislav Rakús: ĽÚTOSTIVOSŤ
Autor v tomto súbore próz uplatňuje na rozdiel od svojej doterajšej tvorby nový typ poetiky. Ide zväčša o príbehy, v ktorých prostredníctvom motívov choroby, ohrozenia, osamelosti, smrti, ale i konfrontáciou staroby s mladosťou a detstvom vznikajú vypäté obrazy zo života obyčajných ľudí.
V knihe nechýba ani komická tonalita, charakteristická pre autorovu predchádzajúcu tvorbu.
Kniha vyšla vo vydavateľstve KK Bagala.

Ivana Dobrakovová: POD SLNKOM TURÍNA
Medzi nedokonalými matkami, poznačenými deťmi, prítomnými či neprítomnými mužmi a Turínom, ktorý všetkých uväzňuje vo svojom „válove“, sa zdá, že všetko smeruje ku katastrofe, ktorá však napokon naberie celkom nečakanú podobu. Je naozaj možné uniknúť z miesta, ktoré sa do vás zakvačí svojimi pazúrmi, z miesta, kde ste sa stali niekým, koho ste si nevedeli predstaviť ani v tých najhorších nočných morách?
Kniha vyšla vo vydavateľstve Marenčin PT.
O podobnostiach i rozdieloch budú s moderátorom Petrom Darovcom diskutovať Mária Klapáková, Marta Součková a Radoslav Passia.
__
Podujatia podporuje hlavný partner Fond na podporu umenia a partneri Literárne informačné centrum, Bratislavský samosprávny kraj a LITA, autorská spoločnosť.
Grafika: Šimon Chovan