22.07.2014 19:00
Zichyho palác v Bratislave
Podujatie

M. Abélová, I. Pekárková a L. Kramárová v Zichyho paláci

Súčasné mladé slovenské poetky Mirka Ábelová, Ivona Pekárková a Lucia Kramárová budú čítať na nádvorí Zichyho paláca zo svojej tvorby. Hudobný hosť: Zuzana Mikulcová band.