20.02.2024 18:00
Podujatie
Panenská 33, Bratislava

Martin Buber: Ja a ty

Slovenský preklad kultovej filozofickej knihy.
 
Martin Buber bol rakúsko-izraelský mysliteľ a ústredná postava filozofie dialógu. Pri príležitosti storočnice vychádza slovenský preklad jeho najznámejšieho diela Ja a Ty. Kniha sa zameriava na vzťahy, ktoré nadväzujeme – na ich naplnenie i nenaplnenie, rozvoj i deštrukciu. Ukazuje, ako nás vzťahy uchvacujú a povznášajú, ale aj oslabujú a vyprázdňujú.
 
Predmetom skúmania diela je vzťah človeka k rôznym bytostiam – od živých tvorov prírody až po ich božského Stvoriteľa. Kniha je odpoveďou na krízu vzťahov moderného človeka.
Martin Buber (1878-1965) bol filozof náboženstva, spisovateľ a pedagóg. Do roku 1951 prednášal sociológiu a antropológiu na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme. V roku 1953 dostal Mierovú cenu nemeckých kníhkupcov. V roku 1955 spolu s Hannah Arendtovou a ďalšími založil Inštitút Lea Baecka v New Yorku.
 
Prekladateľ knihy Peter Šajda patrí k znalcom Buberovho diela. Narodil sa roku 1977 v Bratislave. Filozof, prekladateľ, autor, pedagóg a kňaz pôsobí na SAV a prednáša na viacerých domácich a zahraničných univerzitách. Špecializuje sa na filozofiu Sørena Kierkegaarda. Venuje sa antropologickým, etickým, filozoficko-náboženským a sociálno-politickým témam. Vydal viacero odborných kníh.
 
S prekladateľom diskutuje filozof Michal Bizoň z Pedagogickej fakulty UK. Podujatie v slovenčine. Organizujeme v spolupráci s vydavateľstvom Petrus.