11.04.2019 18:00
Trvanie do: 11.04.2019
Goetheho inštitút v Bratislave
Podujatie

Martin Zückert, Michal Schvarc, Martina Fiamová: Evakuácia Nemcov zo Slovenska 1944/45

Predstavenie a prezentácia knihy autorov, ktorá ponúka výsledky nemecko-slovenského výskumného projektu. Na príklade Nemcov na Slovensku skúma pozadie, priebeh a súvislosti evakuácie v rokoch 1944-1945.