19.02.2018 18:00
A4, Karpatská 2, Bratislava
Podujatie

Masaryk (Poézia demokracie)

Poézia demokracie je multižánrový kultúrno-vzdelávací formát o spoločnosti, histórii a literatúre, ktorý cez slovenskú angažovanú poéziu približuje v čase 100. výročia vzniku ČSR a narastania krajnej pravice a krajnej ľavice, význam demokracie, ako doposiaľ najvhodnejšieho spoločenského zriadenia.

„Demokracia nie je panovaním, ale prácou k zabezpečeniu spravodlivosti. A spravodlivosť je matematika humanity.“ Tomáš Garrigue Masaryk. Nebol len hlavou Československa, ale v českom a slovenskom priestore aj otcom moderného liberálno-demokratického svetonázoru. Zakorenil idei, ktorých hodnoty dodnes mnohí oceňujeme, bránime, šírime a ktoré našli svoje miesto aj slovenskej medzivojnovej poézii. Nahliadnime tak do širokého literárno-spoločenského rozmeru fenoménu Masaryka.

Moderuje Lukáš Krajčír (FiF UK), diskutujú historik Dušan Kováč (HÚ SAV), politológ Andrej Findor (FSEV UK), literárna vedkyňa Mária Stanková (FiF UK).

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Partneri: Ladon, A4 – priestor súčasnej kultúry, Projekt Batyskaf.