15.05.2007
Trvanie do: 16.05.2007
Hotel Kyjev v Bratislave
Podujatie

MEDZINÁRODNE FÓRUM RUSISTOV V BRATISLAVE

MEDZINÁRODNE FÓRUM RUSISTOV V BRATISLAVE

            15. mája 2007 o  10.00hod. v konferenčnej sieni hotela „Kyjev“ (Rajská 2, 814 48 Bratislava) sa uskutoční otvorenie III Medzinárodného regionálneho fóra vedcov a lektorov rusistov o otázkach výučby ruského jazyka v krajinách Centrálnej a Východnej Európy „Bratislavské stretnutia - 2007".

Heslom fóra je v tomto roku  – «Ruský jazyk v centre Európy: perspektíva na roky 2007-2010».

Hlavnými organizátormi fóra sú  Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave, Zväz rusistov Slovenska a Centrum medzinárodnej výučby Moskovskej Štátnej univerzity (МГУ) М.V.Lomonosova.

Ako je už tradíciou, «Bratislavské stretnutia» prebiehajú pod patronátom Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike.  

Hlavnou úlohou Medzinárodného fóra rusistov v Bratislave je:

·        zhrnutie organizačnej a metodickej skúsenosti rusistov  krajín Centrálnej a Východnej Európy, zároveň diskusia o nových trendoch a praxi pri výučby ruského jazyka v rôznych regiónoch sveta;

·        praktické kroky na zvýšenie profesionálnej pripravenosti nového pokolenia lektorov-rusistov;

·        koordinacia vzdelávacích programov, ktoré napomáhajú upevneniu postavenia ruského jazyka v nových geopolitických podmienkach

Na fóre na zasadnutiach tematických sekcií, diskusiách a iných podujatiach sa zúčastní vyše 60 rusistov z Ruska, Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, USA, Švajčiarska, Fínska, Bulharska, Estónska, Bieloruska, Ukrajiny, Grécka a iných krajín.  

Kontaktná informácia Tel. +421 2 5262 5981, 

Fax +424 2 5262 5982,

E-mail: rus.kult.centrum@stonline.sk