16.10.2005
Trvanie do: 19.10.2005
Podujatie

Medzinárodný literárny festival Jána Smreka

Medzinárodný literárny festival

Jána Smreka 2005

 

Jánošíkova 714 * 900 42 Dunajská Lužná * ( 0905 496881 * jan.smrek.festival@gmail.com

 

Hlavný organizátor: Občianske združenie Svetový kongres básnikov

Riaditeľ festivalu: Milan Richter


S finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR, Švédskej akadémie, Dánskej kultúrnej rady, Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave, GAV (Grazer Autorenversammlung), NORLA,

Slovenského PEN centra, Klubu nezávislých spisovateľov, Občianskeho združenia Umenie pre deti

V spolupráci s Mestskou knižnicou v Piešťanoch, Slovenskými kúpeľmi Piešťany, a.s., Knižnicou

J. Fándlyho v Trnave, Trnavskou univerzitou, Záhorskou knižnicou v Senici, Malokarpatskou knižnicou v Pezinku

 

            16. októbra (nedeľa)_________________________________________________________

            17.00 h                        autorské čítanie

Kursalon, kúpele                    P. Wästberg (Švédsko), P. Boran (Írsko), A. Kolleritsch (Rakúsko),

            Piešťany                 A. Koltzová (Luxembursko), A. Hykisch

            17. októbra (pondelok)_______________________________________________________   

            09.00 h                                    seminár Andersen známy a neznámy (k jubileu H. Ch. Andersena) 

Mestská knižnica Piešťany      P. Čačko, E. Strömová, V. Madsen, Ľ. Feldek, M. Richter, M. Žitný

 

            17.00 h                       autorské čítanie

Múzeum L. Novomeského      E. Strömová (Švédsko), O. P. Zier (Rakúsko), B. A. Novak (Slovinsko),

            Senica                      V. Madsen (Dánsko), P. Boran, J. Špaček

 

            17.00 h                        prednáška P. Wästberga, predsedu Nobelovho výboru Švédskej akadémie Mozartova sála                 (Švédska akadémia a Nobelova cena za literatúru)

Rakúskeho veľvyslanectva     autorské čítanie

            Bratislava A. Kolleritsch, P. P. Wiplinger (Rakúsko), T. Steen (Nórsko), A. Koltzová,

                                               P. Wästberg

           

            18. októbra (utorok)__________________________________________________________ 

            16.30 h                        autorské čítanie

Malokarpatská knižnica          P. P. Wiplinger, G. Kofler, B. A. Novak, J. Balco, J. Mihalkovič

            Pezinok                   prezentácia knihy B. A. Novaka (MilaniuM) v preklade J. Buzássyho

            15.00 h                       prijatie účastníkov festivalu na radnici (Mestský úrad Trnava)

            17.00 h                        autorské čítanie: T. Steen, V. Madsen, E. Strömová, O. P. Zier, A. Baláž

Aula Trnavskej univerzity       Odovzdávanie Ceny J. Smreka A. Koltzovej (laudatio M. Richter, odpoveď

            Trnava                     a niekoľko básní A. Koltzová)

                                  

           

            19. októbra (streda)________________________________________________________   

            17.00 h                        autorské čítanie

Divadlo Astorka (klub Trezor)             R. Lichnerová, A. Reiner, E. Ondreička, M. Hatala, J. Puškáš, M. Richter

            BRATISLAVA prezentácia knihy B. A. Novaka (MilaniuM) v preklade J. Buzássyho